ONama

Sada već davne 2002. godine, osnovano je Udruženje građana VAWireless sa velikim i plemenitim ciljem – da obezbedi gratis wi-fi signal svim stanovnicima Valjeva i okoline. Vrlo brzo, mreža se počela širiti i udruženje je imalo sve više novih članova. Bilo je to vreme kada se bežične mreže na kućnim uređajima nisu zaključavale i kada smo šifre za pristup mreži i Internetu (ako su i postojale) vrlo rado delili sa prijateljima i komšijama.

Vremenom, mreža je postala toliko velika da je morala postati komercijalna – paradoksalno, nije više bilo zakonskih uslova da ostanemo samo udruženje građana i da nastavimo sa ostvarenjem cilja koji smo sebi zadali. Nekako u istom periodu, sredstva kojima smo pokrivali rad kompletne mreže došla su na nivo koji je pretio da dovede u pitanje održivost i dalji razvoj projekta. Imali smo jednostavan izbor – da se povučemo kao da nismo ni postojali i dozvolimo da projekat nestane kao i mnogi pre njega ili da pređemo u oblik kojim dalje možemo da plovimo, ali u komercijalnim vodama…

Doneli smo jedinu logičnu odluku i 2011. godine postali Preduzeće za telekomunikacije VAWireless D.O.O. ali, to nas nije sprečilo da i dalje nastavimo da pružamo najkvalitetniju uslugu, da budemo najpovoljniji na teritoriji koju pokrivamo i da verujemo u bolje sutra u kome internet pristup neće biti luksuz već jedno od osnovnih prava svakog pojedinca…

Naše znanje i iskustvo nas svrstava među lidere na polju telekomunikacija. Pored usluga koje spadaju u našu osnovnu delatnost, pružamo i usluge projektovanja i kreiranja rešenja, konsaltinga, prodaje i ugradnje telekomunikacione opreme, kao i njeno održavanje i servisiranje.

CenovnikUsluga

Fizička lica  Pravna lica

FL START 15
1300 rsd
 • DOWNLOAD: 15 Mbit/s
 • UPLOAD: 15 Mbit/s

FL START 20
1499 rsd
 • DOWNLOAD: 20 Mbit/s
 • UPLOAD: 20 Mbit/s

FL START 25
1800 rsd
 • DOWNLOAD: 25 Mbit/s
 • UPLOAD: 25 Mbit/s

FL PRO 30
2290 rsd
 • DOWNLOAD: 30 Mbit/s
 • UPLOAD: 30 Mbit/s

FL PRO 40
2990 rsd
 • DOWNLOAD: 40 Mbit/s
 • UPLOAD: 40 Mbit/s

FL PRO 50
4190 rsd
 • DOWNLOAD: 50 Mbit/s
 • UPLOAD: 50 Mbit/s

HS1FL
8990 rsd
 • DOWNLOAD: 75 Mbit/s
 • UPLOAD: 75 Mbit/s

HS2FL
13990 rsd
 • DOWNLOAD: 100 Mbit/s
 • UPLOAD: 100 Mbit/s

BIZ START 20
1700
rsd
 • DOWNLOAD: 20 Mbit/s
 • UPLOAD: 20 Mbit/s

BIZ START 30
1800
rsd
 • DOWNLOAD: 30 Mbit/s
 • UPLOAD: 30 Mbit/s

BIZ PRO 40
2890
rsd
 • DOWNLOAD: 40 Mbit/s
 • UPLOAD: 40 Mbit/s

BIZ PRO 50
5690
rsd
 • DOWNLOAD: 50 Mbit/s
 • UPLOAD: 50 Mbit/s

HS1PL
10990
rsd
 • DOWNLOAD: 75 Mbit/s
 • UPLOAD: 75 Mbit/s

HS2PL
17990
rsd
 • DOWNLOAD: 100 Mbit/s
 • UPLOAD: 100 Mbit/s

Cenovnik stupa na snagu 01.05.2022. godine.

Važne napomene

 • Svi paketi su isključivo sa opremom na 5GHz.
 • Navedene cene paketa za fizička lica prikazane su sa obračunatim PDV-om
 • Navedene cene paketa za pravna lica prikazane su bez obračunatog PDV-a
 • Svi paketi odnose se na period korišćenja u trajanju od 30 dana i predstavljaju pakete BEZ obračunavanja količine prenetih podataka, tzv. flat rate.
 • Svi paketi namenjeni pravnim licima podrzumevaju dobijanje jedne javne statičke IP adrese koja je uključena u cenu mesečnog paketa.
 • Ukoliko korisnik iznajmljuje opremu na korišćenje, potpisuje se ugovor u trajanju od 24 meseca s’ tim da korisnik u tom slučaju ima obavezu korišćenja paketa 2 ili većeg i NEMA mogućnost smanjivanja paketa za sve vreme trajanja ugovorne obaveze. Korisnik u ovom slučaju nema inicijalni trošak montaže.

 • SIMETRIČNI paketi se odnose iskljucivo na gradove Valjevo, Loznica, Lajkovac i Lazarevac dok su u ruralnim sredinama paketi u odnosu 3:1 u korist DOWNLOAD-a

DodatneUsluge

VPN
( Virtual Private Network )
local only
1290
rsd
 • usluga povezivanja objekata i lokacija za interne potrebe firme u lokalnoj mreži VAWireless d.o.o. Rezervacija potrebnog broja lokalnih IP adresa iz opsega VAWireless d.o.o. mreže, IPsec sigurnosni protokol zaštite prenetih podataka. Pristupna brzina u lokalnoj mreži do 10Mbps.
 • Navedena cena predstavlja cenu po lokaciji instalirane opreme
VPN
( Virtual Private Network )
internet only
2090
rsd
 • usluga povezivanja objekata i lokacija za interne potrebe firme preko internet linka VAWireless d.o.o. Rezervacija potrebnog broja javnih IP adresa iz opsega VAWireless d.o.o. mreže, IPsec sigurnosni protokol zaštite prenetih podataka. Pristupna brzina 15Mbps.
 • Navedena cena predstavlja cenu po lokaciji instalirane opreme

Bežični video nadzor
local only
1500
rsd
 • usluga real-time monitoring-a u lokalnoj mreži VAWireless d.o.o. Rezervacija potrebnog broja lokalnih IP adresa iz opsega VAWireless d.o.o. mreže. Pristupna brzina u lokalnoj mreži 15Mbps.
 • Navedena cena predstavlja cenu po lokaciji instalirane opreme

Bežični video nadzor
internet only
1500
rsd
 • usluga real-time monitoring-a i praćenja sa udaljenih lokacija preko interneta. Rezervacija jedne javne statičke IP adresa iz opsega VAWireless d.o.o. mreže. Pristupna brzina 15Mbps.
 • Navedena cena predstavlja cenu po lokaciji instalirane opreme

Javna statička
IP adresa
700
rsd
 • Rezervacija javne statičke IP adrese za
 • fizička lica
VPN
( Virtual Private Network )
internet only
2090
rsd
 • Navedena cena predstavlja cenu po lokaciji instalirane opreme

EkstraUsluge

 • Terenska intervencija na lokaciji korisnika u gradu iznosi 1000,00 RSD.
 • Terenska intervencija na lokaciji korisnika van grada iznosi 1000,00 RSD plus 500,00 RSD dolazak.
 • Preseljenje priključka na drugu adresu na zahtev korisnika iznosi 4000,00 RSD.
 • Provera tehničnih mogućnosti za pristup internetu je gratis.
 • Montaža opreme za bežićni internet iznosi 3000,00 RSD.
 • Demontaža opreme za bežični internet na zahtev korisnika koja je u vlasništvu korisnika iznosi 2000,00 RSD.

  Fizičko liceFirma

  Preduzeće za telekomunikacije VAWireless doo, Valjevo

  Zdravka Jovanovića 28, 14000 Valjevo, Srbija

  Matični broj: 20729139

  PIB: 107037643

  Računi:

  • 160-401895-04   Banka Intesa
  • 170-30019916000-81   UniCredit banka
  • 330-25001674-26   Credit Agricole banka
  • 265-6910310001039-86   Raiffeisen banka

  Info centar: 0800 456781

  Tehnička podrška: +381 (62) 235-787

  Email : office@vawireless.rs

  RADNO VREME:

  • Ponedeljak – Petak: 09-20h
  • Subota: 10-17h
  • Nedelja: Neradan dan